Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2015

13:43
,,Spierdalaj - odpisuję jej w myślach. - Wynoś się, zniknij, wyparuj. Przestań mnie rozstrajać i rozpraszać".
— .
13:37
1363 d761 500
Reposted frommosiek mosiek viaEtien Etien
13:37
Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromplayinglove playinglove viaEtien Etien
13:36

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
13:34
9405 99ef 500
Reposted fromtwice twice vianiekoniecznieomnie niekoniecznieomnie
13:29
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy viawhateva whateva
13:29
Nabroiłem.
A wszystko zaczęło się od tego, że się zakochałem.
Zakochałem się jakieś dwa, trzy tygodnie temu, o trzynastej dwadzieścia.
— Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę .
Reposted fromdreamlike dreamlike viamhsa mhsa
13:10
7985 2544
Reposted fromjohnkeats johnkeats viajawn-palace jawn-palace
13:09
6271 ff57
12:52
Nie chce więcej widzieć cię, choć znów spotkamy się na pewno
— Alibaba
12:50
Choć każdy facet z natury rozrabia
— Alibaba
12:45
Nie możemy żyć bez siebie, nie możemy razem być, porąbane to pożądanie, prócz niego o nie czuję do ciebie tu nic
— Alibaba
12:38
Ten dar to błogi stan, dziś tylko Ty i ja
— RDW
12:36
Respirator by nie pomógł na to,  ty też tęsknisz za mną wariatko!
— Alibaba
12:32
Chcę się naćpać kochanie Tobą, i chodzić naćpana doba za dobą. 
— ZTK
12:31
Wszystko, co czułam, to głód. Straszny głód, który mogłabym nazwać brakiem, potrzebą, bezsilnością, frustracją, pustką; prześladował mnie, zżerał, a wkrótce miał żarłocznie połknąć.
— "Bubble gum" Lolita Pille
Reposted fromtwice twice viamhsa mhsa
12:30
 Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie. 

— Witkacy
Reposted fromblackdrama blackdrama viaRecklessKid RecklessKid

January 23 2015

16:19
7888 3ab8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
16:18
Wiesz, że odejdę, że znów będziesz przeze mnie płakać, a mimo to lądujesz w moim łóżku szczęśliwa, że jestem obok...
— a-ctyoyw
Reposted fromte-quiero te-quiero viaEtien Etien
16:17
Czasami nadmierna wyobraźnia staje się prawdziwym przekleństwem.
— Dean Koontz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl