Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

16:39
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamhsa mhsa
16:37
9705 1308 500
16:36
9389 8757
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadianka66 dianka66
16:32
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawhateva whateva
16:32
6373 d499
Reposted fromiamstrong iamstrong
16:32
Jeśli człowiek nie ryzykuje, to nic w jego życiu się nie zmienia.
— Alexandra Bracken
Reposted frommefir mefir viadianka66 dianka66

January 26 2015

21:09
0605 b440
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaEtien Etien
17:38
0215 fec2 500
Reposted fromankess ankess viaEtien Etien
17:37
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viaEtien Etien
17:36
Nie przeciągaj pożegnania bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść to idź.
— Mały Książę
Reposted fromBulldozed Bulldozed viaEtien Etien
17:36
"Aż w końcu okazuje się, że szukanie jest ważniejsze niż odnalezienie."
— Orhan Pamuk - "Czarna księga"
17:35
2061 a0c9
Reposted fromclitoris clitoris viacalifornia-love california-love
17:35
17:35
8347 605d
Reposted fromScofield Scofield viathebelljar thebelljar
17:11
Jesteś ty, jestem ja Nic pomiędzy nami
— TABB & Sound'N'Grace - Dach
Reposted frombomdia bomdia viawhateva whateva
16:50
Dniami, nocami ciągle pytam się gdzie jesteś, ale chyba powątpiewam czy ty w ogóle istniejesz. ?
— Kali

January 25 2015

14:19
4428 f1ff 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaEtien Etien
13:56

— Ida (2013) dir. by Paweł Pawlikowski
Reposted fromconchiglia conchiglia viaBritishGuys BritishGuys
13:47
Reposted fromoski oski viabackground background
13:46
8485 d4e8
Nick Cave’s dictionary of interesting words.
Reposted fromartlover artlover viabackground background
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl